Zapisz swoje dziecko na tren... Zimowe Obozy Legii - ruszyły... Skorzystaj z treningu GRATIS...

AKTUALNOŚCI

2019-02-22 15:13

Prawo odstąpienia od umowy

[Prawo odstąpienia] Nabywca wydarzenia ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (dokonania rejestracji), przy czym:

a.       aby zachować termin do odstąpienia od umowy, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy bezpośrednio w biurze Organizatora, w budynku stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie lub poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: office@science4football.com, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b.       w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Organizator zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Organizator dokona przelewem na konto bankowe, z którego Nabywca dokonywał transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie wskaże inny rachunek bankowy. Koszty zwrotu płatności na rzecz Nabywcy ponosi Organizator. Organizator zastrzega możliwość zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

c.        w przypadku, gdy Nabywca zażąda od Organizatora rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Organizator został poinformowany przez Nabywcę o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA SOCCER SCHOOLS
Zasięg Legia Soccer Schools

Liczba zawodników: 4 310

Liczba lokalizacji: 102

Liczba drużyn: 322

Legia Soccer Schools na YouTube